Ga naar inhoud

Amsterdam Zuid 2019

We hebben in 2019 Buurtgids mogen opzetten, uitvoeren en analyseren in 3 buurten in Amsterdam Zuid, te weten: Stadionbuurt, Zuid-Pijp, en Buitenveldert Oost. Voor u ligt een verslag van onze werkzaamheden en de resultaten die daaruit voort komen te weten:

 • De opstart in de drie buurten
 • Het uitvoeren van 6 tours in deze drie buurten.

  Impact

  Zijn initiatieven bekender geworden in de wijk?

  Deelnemers geven aan nieuwe plekken ontdekt te hebben. Daarvan heeft 90% van de deelnemers aangeven terug te willen gaan naar locaties die in de tour zitten. Voorbeelden daarvan zijn de Kruidentuin, het Trammuseum en de Dagenraad. Het is bovendien positief om te ervaren dat dit niet alleen geldt voor bewoners die nieuw zijn in de buurt, maar ook voor mensen die 10 jaar of meer in de buurt wonen. Ook zij geven aan nieuwe verhalen en plekken te ontdekken in de buurt. Een derde argument is dat deelnemers duidelijk anderen vertellen over plekken uit de tour en zelfs aanzetten tot het nemen van initiatief.

  Zijn er nieuwe contacten opgedaan in de wijk?

  Ja, er zijn in totaal 17 tours gerealiseerd waarbij in totaal 109 mensen andere buren hebben ontmoet. 40% daarvan heeft buren ontmoet waarmee ze voornemend zijn nog een keer af te spreken. Buren groeten of ontmoeten elkaar na de tour en spreken met elkaar af. Alleen al op basis van de evaluatieformulieren zijn er 8 informele ontmoetingen geweest dankzij de tours, waarbij dit vanuit de praktijkervaring zeer aannemelijk vaker is gebeurd. Bovendien zijn dit duurzame burenrelaties. Verder speelt ook nog hebben de tours ook een andere vorm van contact gerealiseerd. Dit heeft ermee te maken dat de deelnemers via het nemen van initiatief of het teruggaan naar locaties, ook nieuwe ontmoetingen hebben gerealiseerd.

  Heeft het geleid tot nieuwe initiatieven in de wijk?

  De helft(!) van de respondenten geeft aan een vaardigheid te hebben die hij/zij wil inzetten voor de buurt. Van deze helft hebben we actief contact met respondenten die hun contactgegevens hebben achter gelaten. Waar het nodig is brengen we ze in contact met de gebiedsmakelaars. In het algemeen hebben we ervaren dat er vaak tijdens de tours al informatie wordt uitgewisseld die tot initiatief voor de buurt leiden. In totaal kunnen we 14 buurtinitiatieven bevestigen die dit jaar dankzij de buurttours zijn ontstaan. Het is waarschijnlijk dat het daadwerkelijke aantal hoger is. De verscheidenheid in acties is groot. Van een fotografieclub tot huiswerkhulp.

  Is het netwerk in de buurt versterkt?

  Allereerst blijkt uit de evaluaties dat deelnemers en gidsen elkaar vaker ontmoeten, nadat de tours hebben plaatsgevonden. Daarnaast is dat duidelijk wordt dat locaties vaker bezocht worden door de tours. Daar blinken CC Amstel, Plan C, OBA’s en Trammuseum positief in uit. Hoofdstuk 1, de evaluatie op het proces, zal inzicht geven in hoe partners in de buurt betrokken zijn en hoe samenwerkingen tot stand zijn gekomen. Als laatste zijn alle 109 deelnemers geïnformeerd over de buurtstructuur via een sociale kaart met tourlocaties en aanvullende informatie over de buurt.

Lees hier ons evaluatieverslag: 2019 Amsterdam Zuid – Evaluatieverslag- Buurtgids