Ga naar inhoud

Veel gestelde vragen

Mijn buurt doet niet mee, komt Buurtgids ook naar mijn buurt?

Onze droom is dat het concept van de Buurtgids makkelijk deelbaar is over alle buurten, …van de wereld! Maar we werken hierbij wel stap voor stap, want zover zijn we nog niet. We begonnen na een aantal kleine pilots in 2017 met één buurt in Amsterdam-Oost en zijn begin 2018 in vier buurten binnen hetzelfde stadsdeel actief. De uitdaging is om de Buurtgids op een duurzame en kwalitatieve manier op te zetten in een buurt, daar is inzet en samenwerking voor nodig. Gemeente en woningbouwcorporaties zijn hierbij belangrijke partners bij de opzet van de Buurtgids in een buurt. Om praktische redenen ligt onze focus nu op de Metropoolregio Amsterdam, maar staan in principe ook open voor samenwerkingen daarbuiten. Weet jij ons, maar vooral jouw gemeente, te overtuigen dat de Buurtgids naar jouw buurt moet komen, neem dan vooral contact met ons op, dan bekijken we samen de mogelijkheden.

Ik woon niet in de buurt maar wil wel heel graag een van de buurten leren kennen waar jullie actief zijn. Mag ik toch meelopen?

Nee. In principe niet. Het doel van de Buurtgids is dat je je eigen buurt en buren leert kennen. Maar misschien kunnen we Buurtgids starten in jouw buurt. Neem dan contact met ons op.

Welke plekken gaan we bezoeken?

Een Buurtgids-tour is erop gericht om mensen te laten kennismaken hun buurt, ook met plekken en initiatieven waarmee ze misschien minder snel mee in contact komen. De plekken tonen een realistisch beeld van de diversiteit en lokale betrokkenheid in een buurt, bij ondernemers en sociaal maatschappelijke initiatieven. Hoe de route precies loopt, bepalen de gidsen. Zij tonen jou waar zij trots op zijn in hun buurt.

Waar begint en eindigt de tour?

We proberen zo centraal mogelijke start- en eindpunten te bepalen. Het eindpunt is in ieder geval altijd een locatie waar nog een drankje genuttigd kan worden ter afsluiting van de tour. Start- en eindpunt van de tour zijn maximaal 5 a 10 minuten lopen bij elkaar vandaan.

Waarom zijn de tours allemaal op zaterdagochtend, zijn er ook tours op andere momenten?

Vooralsnog niet. Uit eerdere ervaringen is gebleken dat de zaterdagochtend een moment is dat het de geïnteresseerden het meest schikt. Daarnaast is dat ook een dagdeel in de week dat de meeste mensen beschikbaar zijn en dat ook ondernemers en initiatieven (vaak) geopend zijn voor een bezoek.

Gaat een Buurtgids-tour altijd door, ook bij slecht weer?

In principe gaat de tour altijd door, dus ook bij slecht weer zoals regen of kou. Voor zover mogelijk zal er natuurlijk rekening gehouden worden met de route of de afstand van de tour.

Bij (voorspelling van) extreem slecht weer zal de gids bepalen de tour niet door te laten gaan en dit z.s.m. via de aanwezige kanalen met de deelnemers communiceren.

En dan is er natuurlijk ook nog overmacht, dat een Buurtgids onverwachts ziek wordt of om een andere reden helaas de tour niet kan geven. In principe heeft iedere buurt meerdere gidsen en zal altijd eerst geprobeerd worden vervanging te regelen. Mocht dit desondanks niet lukken dan zullen de deelnemers daarvan z.s.m. op de hoogte worden gebracht en wordt er mogelijk een nieuwe tour ingepland.

Zijn de tours ook toegankelijk voor mensen met een beperking?

Ja. Geef dit -waar nodig- wel van tevoren aan, dan kunnen wij hier (extra) rekening mee houden. Eventuele begeleiding kan ten alle tijden deelnemen aan de tour, ook al is de tour officieel vol of woont de begeleider niet in de buurt. Geef dit wel even aan.

Ik beheers de Nederlandse taal niet (goed), kan ik mee?

Kom vooral mee. Tours worden echter wel in het Nederlands gegeven. Afhankelijk van de groepssamenstelling kan er een tour (deels) in het Engels gegeven worden, maar dat is ook afhankelijk van de taalbeheersing van de gids zelf. Maar onder de deelnemers van de tour zijn bijna altijd taal bekwame buren te vinden die kunnen vertalen. Het is een belevenis, taal mag geen barrière zijn, daar gaan we voor!

Wie zijn de Buurtgidsen in mijn buurt?

De Buurtgidsen zijn jouw buren, of hebben op een andere manier een sterk lokale betrokkenheid met jouw buurt. Zij hebben zich na een oproep daartoe bij de Stichting Buurtgids aangemeld om minimaal drie keer per jaar op vrijwillige basis (nieuwe) buurtbewoners mee te nemen op tour in hun gedeelde buurt. Stichting Buurtgids helpt het collectief aan gidsen, circa vier per buurt, bij het samenstellen van de tours, promotie en ontzorgt hen bij alle rompslomp zoals reserveringen, coördinatie en administratie. Hiermee blijft het voor de gidsen leuk om te doen, want ze doen het voor hun buur(t)!

Ik heb een idee en denk dat dit goed is voor Buurtgids.

Buurtgids is nog volop in ontwikkeling en we nodigen je uit om vooral je gedachten en ideeën met ons te delen. Je kunt contact opnemen ons via info@buurtgids.nl.

Hoe zijn jullie aan mijn adresgegevens gekomen voor het versturen van de brief?

Stichting Buurtgids werkt samen met gemeenten in het uitnodigen van bewoners. De gemeente dient een aanvraag tot informatieverstrekking in bij de afdeling Basisinformatie. Deze aanvraag wordt voorbereid door Stichting Buurtgids aan de hand van de BAG-id’s (informatie die publiek toegankelijk is). Afdeling Basisinformatie verstrekt de persoonsgegevens in een versleuteld document aan het stadsdeel. Zij versturen dit versleutelde document aan de drukker die de brieven drukt en verstuurt. Stichting Buurtgids heeft totaal geen inzicht in deze persoonsgegevens. 

Heb je andere vragen?

Neem dan contact met ons op!