Ga naar inhoud

Indische Buurt 2017

In 2017 hebben we een pilotproject verricht in de Indische Buurt van Amsterdam. Alle bewoners die minder dan een jaar in de Indische Buurt woonden zijn toen vanuit de gemeente uitgenodigd om deel te nemen aan een tour. Vervolgens hebben we die buurtbewoners, die geïnteresseerd waren om hun buurt en buren beter te leren kennen, rondgeleid in hun nieuwe leefomgeving. Dat was een succes en vormde zodoende de basis voor ons project in 2018: Buurtgids in vier Amsterdamse buurten, 48 tours.

In 2017 hebben we tevens onderzocht wat het effect is van Buurtgids op de deelnemers. Voelen zij zich bijvoorbeeld meer thuis in hun buurt, of zijn zij wellicht actief geworden in hun nieuwe buurt? Ook hebben we het profiel van een buurtgids beter in kaart gebracht. Wat maakt van een bewoner nu een geschikte gids en welke kwaliteiten en karaktereigenschappen horen hierbij? Een korte samenvatting van de onderzoeksresultaten is hieronder te lezen.

Wil je het gehele onderzoeksrapport lezen? Neem dan even contact met ons op. .