Ga naar inhoud

Gemeente Kopiëren

Iedereen ontdekt iets nieuws!

Stichting Buurtgids gelooft in een wereld waar iedereen zich snel welkom en thuis voelt in zijn of haar buurt. Wij vergroten de lokale sociale cohesie met behulp van buurt-tours georganiseerd door en voor de buurt. 

Talloze onderzoeken wijzen uit dat een goede start het halve werk is. Dat geldt ook voor het verwelkomen van nieuwe bewoners in hun buurt. Laten we er samen voor zorgen dat deze nieuwe bewoners gelijk zo goed mogelijk kennismaken met hun buurt!

En dat niet alleen nieuwe bewoners baat hebben bij een actieve introductie op de buurt  blijkt bijvoorbeeld uit de reactie van burgemeester van Amsterdam, mevrouw Halsema na een bezoek aan verschillende initiatieven in haar buurt: 

“Heel bijzonder dat ik, ondanks de vele jaren dat ik zelf in deze buurt woon, nog nooit zo’n goed zicht heb gehad op de aanwezige actieve bewoners en initiatieven. Zo fietste ik vaak langs dit initiatief, maar was er nog nooit binnen gestapt. Bedankt voor de rondleiding en alle contacten die ik heb opgedaan.”

En dat is nu precies waarvoor Buurtgids het doet!

De impact die we nastreven: 

 • Meer en beter contact tot stand laten komen tussen buren. 
 • Mensen informeren over en aanzetten tot gebruik van de lokale (sociale) structuur
 • Mensen inspireren en activeren te participeren in hun buurt.
 • Waardering voor de buurt verhogen. 

Per buurt willen we op een zo groot mogelijke schaal impact maken. Om dit te realiseren willen we

 • alle bewoners van de buurt de kans geven mee te doen met de buurttours
 • een langdurige samenwerking aangaan (of de intentie hiertoe willen uitspreken) zodat de inzet die reeds is gerealiseerd optimaal benut wordt. 

Onze aanpak:

 1. We maken een buurtanalyse op basis waarvan we het uitnodigingenbeleid schrijven. Hierbij wordt gekeken naar het aantal inwoners van de buurt en het aantal verhuizingen. We maken een meerjarenplan waarbij we de ‘bestaande’ bewoners straat voor straat uit te nodigen. De timing van het verzenden en het aantal uitnodigingen per tour is zorgvuldig bepaald aan de hand van resultaten uit het verleden. Voor deze aanpak is het een vereiste dat we samenwerken met de gemeente en de afdeling basisadministratie van de gemeente.
 2. We trainen buurtliefhebbers tot buurtgids en vormen een collectief van buurtgidsen
 3. We faciliteren het buurtgidsen-collectief in het vormen en geven van de buurttours volgens de Buurtgids methode (2 uur durende tour, start bij een buurthuis, bezoek van 2 sociale initiatieven en 1 betrokken ondernemer, eind bij koffietent)
 4. Ons online platform faciliteert de aanmelding, herinnering aan en informatie over de tour en onderzoek. 
 5. We faciliteren contact-uitwisseling tussen deelnemers 
 6. Ze zetten het aanbod tot participeren van deelnemers om tot actie
 7. We meten en presenteren resultaten en impact 

Een impressie van een tour is te bekijken via deze link

De resultaten die we in 2018 hebben geboekt zijn in onderstaande infographic te vinden. 

Zou u graag de Buurtgids inzetten voor de buurt waar u voor werkt? Neem dan contact met ons op. Wij gaan samen met u op zoek naar de juiste aanpak voor uw buurt.