Ga naar inhoud

Riouwstraat

Favoriete plekken

Op woensdag 10 februari zijn de ‘bijzondere plekken’ van bewoners uit de Riouwstraat geïnventariseerd. Aandacht van bewoners werd getrokken middels een feestelijke tent, akoestische muziek en een warme kop soep. In de tent was een grote kaart aanwezig waarop deelnemers met een sticker hun bijzondere locatie in de buurt konden aangeven. De persoonlijke motivatie voor deze locatie werd door buurTgids genoteerd en uitgewerkt.  In totaal zijn er 60 bewoners van de Riouwstraat gesproken en zijn er 40 locaties op de kaart gezet. Niet iedereen kon ter plekke meteen een bijzondere plek delen, maar ieder had gelukkig wel een eigen, bijzonder verhaal over de straat en de buurt te vertellen. De deelnemende bewoners waren zeer divers; zowel in leeftijd, afkomst als het aantal jaren dat ze al in de straat wonen. BuurTgids merkte op dat de mensen waarvan het minste input werd verwacht, juist de mooiste verhalen vertelden en een nieuw inzicht gaven over de buurt.

“Voor herhaling vatbaar”

Deelnemers aan de buurttour hebben elkaar meerdere tips gegeven, echt de tijd genomen om anderen te leren kennen en toonden interesse om mee te doen met de wandeling. We zijn langs een aantal ondernemingen, iconische gebouwen en een buurthuis gewandeld. Een aantal ondernemers hebben zelf verteld wat hun relatie was tot hun buurt, wat zij precies aanbieden en wat bijvoorbeeld hun favoriete plek was. Tijdens de wandeling heeft elke deelnemer wel iets toegevoegd; zoals bijvoorbeeld geschiedkundige kennis van de buurt of een ervaring m.b.t. een specifieke locatie. Sommige deelnemers werden tijdens de wandeling op de hoogte gebracht van reeds bestaande buurtinitiatieven zoals De Buurtcamping, buurthuizen in eigen beheer, de Makkie, de BuurtBalie, buurtinitiatieven van de Stayokay-hotel e.d. De wandeling werd door alle deelnemers als positief ervaren. Zij gaven aan dat ze nieuwe locaties hebben ontdekt en sommigen vonden het dan ook zeker voor herhaling vatbaar.