Ga naar inhoud

Algemene voorwaarden

Tours zijn uitdrukkelijk bedoeld voor bewoners van de buurt waarin deze plaatsvinden, tenzij in overleg met de organisatie anders besloten is.

Het deelnemen aan de tour is geheel op eigen risico.

Stichting Buurtgids stelt zich niet verantwoordelijk voor diefstal en/of verlies van, en/of schade aan uw eigendommen.

Bij diefstal of moedwillige beschadiging van eigendommen wordt aangifte gedaan bij de politie.

Stichting Buurtgids is niet verantwoordelijk/aansprakelijk bij ongevallen, vermissingen e.d.

Ongewenste intimiteiten, racisme en andere vormen van discriminatie zijn verboden. We streven een cultuur na van wederzijds respect en goed nabuurschap. Van strafbaar gedrag kan Stichting Buurtgids aangifte doen.

Deelnemers onder de 18 jaar kunnen alleen onder begeleiding meedoen aan de tour.

Het is voor deelnemers niet toegestaan om tijdens de tour alcohol te nuttigen. De eerste consumptie na de tour wordt aangeboden door Stichting Buurtgids en is non-alcoholisch. Na deze consumptie is men vrij te consumeren wat men wil (uiteraard in beperkte mate).

Deelnemers mogen geen soft-/harddrugs bij zich dragen of gebruiken.

Het is niet toegestaan om vuurwerk, wapens en andere gevaarlijke voorwerpen mee te nemen tijdens de tour. Indien er een vermoeden is dat dit wel het geval is, zullen de bevoegde autoriteiten worden ingeschakeld.

Huisdieren zijn niet toegestaan tijdens de tour, tenzij noodzakelijk voor deelname (blindengeleidehond).

Bedreiging, mishandeling en ander vormen van agressie zijn verboden.

Bij overtreding van deze algemene voorwaarden of ander ongeoorloofd gedrag kunnen wij u mededelen dat uw deelname aan de tour niet meer gewenst is. Dit kan leiden tot ontzegging of uitsluiting van deelname, zonder dat Stichting Buurtgids gehouden schadeplichtig wordt jegens de tourdeelnemer.

Het kan gebeuren dat een fotograaf of videograaf meeloopt tijdens de tour of dat medewerkers van Stichting Buurtgids of de buurtgidsen zelf foto’s maken Dit materiaal wordt gebruikt als promotiemateriaal voor Stichting Buurtgids. Heb je hier bezwaar tegen laat het ons dan weten.

De tours van Stichting buurtgids gaan langs verkeerssituaties. Stichting Buurtgids verzoekt je dan ook graag om verkeer niet te hinderen en zelf alert te zijn op de algemene verkeersregels.

Onze buurtgidsen vertellen met passie over hun buurt en weten hier heel veel over. Zij doen dit vrijwilliger en daarom kunnen we niet garanderen dat alle informatie die gedeeld wordt 100% juist en/of volledig is. Stichting Buurtgids houdt zichzelf dan ook niet verantwoordelijk voor eventueel verkeerd of onvolledig verschafte informatie

Stichting Buurtgids behoudt zich het recht om wegens organisatorische redenen ieder moment een tour te annuleren.