Ga naar inhoud

Algemene voorwaarden

Tours zijn uitdrukkelijk bedoeld voor bewoners van de buurt waarin deze plaatsvinden, tenzij in overleg met de organisatie anders besloten is.

Het deelnemen aan de tour is geheel op eigen risico.

De organisatie stelt zich niet verantwoordelijk voor diefstal en/of verlies van, en/of schade aan uw eigendommen.

Bij diefstal of moedwillige beschadiging van eigendommen wordt aangifte gedaan bij de politie.

Stichting Buurtgids is niet verantwoordelijk/aansprakelijk bij ongevallen, vermissingen e.d.

Ongewenste intimiteiten, racisme en andere vormen van discriminatie zijn verboden.

Deelnemers onder de 18 jaar kunnen alleen onder begeleiding meedoen aan de tour.

Het is voor deelnemers niet toegestaan om tijdens de tour alcohol te nuttigen. Tijdens het contactmoment direct na de tour mag dit wel.

Deelnemers mogen geen soft-/harddrugs bij zich dragen of gebruiken.

Het is niet toegestaan om vuurwerk, wapens en andere gevaarlijke voorwerpen mee te nemen tijdens de tour. Indien er een vermoeden is dat dit wel het geval is, zullen de bevoegde autoriteiten worden ingeschakeld.

Huisdieren zijn niet toegestaan tijdens de tour, tenzij noodzakelijk voor deelname (blindengeleidehond).

Bedreiging, mishandeling en ander vormen van agressie zijn verboden.

Bij overtreding van onze huisregels of ander ongeoorloofd gedrag kunnen wij u mededelen dat uw deelname aan de tour niet meer gewenst is. Dit kan leiden tot ontzegging of uitsluiting van deelname, zonder dat Stichting Buurtgids gehouden schadeplichtig wordt jegens de tourdeelnemer.

Het kan gebeuren dat een fotograaf of videograaf meeloopt tijdens de tour. Dit materiaal wordt gebruikt als promotiemateriaal voor Stichting Buurtgids. Heb je hier bezwaar tegen laat het ons dan weten.